Sunset Race 2020

Välkomna till Sunset Race 2020!

Sunset Race 2020 blev av – digitalt. Här kommer resultatet från Sunset Race 2020!
Vi tackar alla 35 deltagare och våra sponsorer Majstregården, Gimbri Design och Labans Kvarn. Mer info om priser kommer 😉

I år var deltagaravgiften 70 kr, 50 kr går till Hjärt-Lungfonden för forskningen mot Covid-19 och hjärt-lungsjukdom. Loppets resultat finns nedan.